ΚΑΡΑΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΡΑΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 9 ΣΤΟΝ ΕΒΔΟΜΟ ΟΡΟΦΟ ΥΠΑΡΧΕΙ
Ο ΧΩΡΟΣ 7ος ΜΕ ΥΠΕΡΟΧΗ ΘΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΒΟΥΛΗ ΠΛΑΤΕΙΑ.